בדיקת מנועי זיהוי הדיבור הפופלריים

הרצה שנייה - 2015

 

בדיקות

נבדקה התמודדתם של מנועי זיהוי הדיבור בשלושה סוגים של דיבור: דיבור ספונטני, הרצאות בפני קהל (או תלמידים) והקראת ספר.

ניתן להסתכל על כל הרצאה בנפרד, או על כל סוג בנפרד בקישורים למטה, או לצפות בתוצאות משוכללות של כל ההרצאות

הרצאה


תוצאות ההרצאות

דיבור ספונטני


תוצאות הדיבור הספונטני

הקראת ספר


תוצאות הקראות ספרים